Home > In de kijker > Corona virus

Corona virus

UPDATE 23 MEI 2020

Het coronavirus en de door de overheden genomen maatregelen hebben een grote impact op de maatschappij, economie en uiteraard ook de reissector. Uiteraard respecteren wij deze maatregelen in het belang van de algemene volksgezondheid.

Gezien de huidige buitengewone omstandigheden heeft de federale regering een tijdelijk ministerieel besluit uitgevaardigd, waarbij de reisorganisator wordt gemachtigd om geannuleerde reizen niet te vergoeden, maar om een voucher te verstrekken voor gebruik bij een toekomstige reis, in plaats van een terugbetaling. Deze maatregel is genomen om reisorganisatoren zoals ons te helpen die vandaag geconfronteerd worden met een enorme vraag naar terugbetalingen terwijl wij deze voorschotten reeds aan onze leveranciers betaalden en wij dus niet meer beschikken over deze gelden.

Met andere woorden, uw geannuleerde reis gaat niet verloren, maar wordt uitgesteld.

REIZEN MET VERTREKDATUM TOT EN MET 15 JUNI

Kunnen zonder wijzigingskosten worden verplaatst naar een latere datum.
Eventuele prijsverschillen volgens het seizoen zullen worden aangerekend.

Kan u nog geen datum vastleggen dan ontvangt u een tegoedbon (voucher) geldig tot 1 jaar na datum van uitgifte en voor reizen tot en met 31 oktober 2021.
De tegoedbonnen zijn gedekt tegen financieel onvermogen bij ons of de leverancier. Dit is immers verplicht voor wie in België gevestigd is en reizen aanbiedt.  Zo bent u zeker dat uw geld nooit verloren kan gaan.

REIZEN MET VERTREKDATUM VANAF 1 JULI

Het is nog koffiedik kijken voor reizen vanaf 1 juli. We volgen de genomen maatregelen door de instanties in binnen- en buitenland op de voet op. Er moet rekening gehouden worden met verschillende factoren: worden toeristen toegelaten op de bestemming, zijn er vluchten naar de bestemming, zijn de geboekte accommodaties open, mogen we als Belgische burgers op reis naar het buitenland, ..... ?

ANNULEREN VAN DE REIS

De reis wordt geannuleerd door de organisator of wegens reisverbod: u krijgt een tegoedbon. Momenteel is het systeem van tegoedbonnen geldig voor reizen met vertrek tot 7 juni of later indien er inreisverbod is op de bestemming. Afhankelijk van de verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad kan die datum nog opgeschoven worden.

Indien u zelf initiatief neemt om te annuleren voor een periode waarvoor er nog geen (uit- of in-) reisverbod is zullen de gebruikelijke annuleringskosten dienen betaald te worden. 
Deze keuze is onherroepelijk, en is het niet mogelijk om later alsnog een tegoedbon te vragen.

We begrijpen dat het geduld op de proef wordt gesteld.
Zodra we over alle nodige informatie beschikken i.v.m. uw geboekte reis nemen we contact met u op.