Home > Praktische info > Cash betalingen

Cash betalingen

Nieuwe wet op cash betalingen met ingang van 16 oktober 2017

De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de voorschotregeling van 10%. Tot nu toe mocht men als handelaar bij een verkoop van méér dan 3.000 Euro slechts een cashvoorschot ontvangen van maximum 10% van het totale bedrag. Deze regel wordt nu afgeschaft. Ongeacht de omvang van het bedrag, mag men steeds maximum 3.000 Euro cash ontvangen.
Bijvoorbeeld: bij een reis van 4.500 Euro, mag er onder deze nieuwe regel maximum 3.000 Euro cash worden betaald. De overige 1.500 Euro moet dan betaald worden via bankoverschrijving.

Uitzonderingen op deze regel zullen niet worden aanvaard.