Home > Praktische info > Kids ID

Kids ID

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar en heeft dezelfde functie als het vroegere identiteitsbewijs ( wit kartonnen tweeluikje met foto ) : een reisdocument dat dient om de identiteit van het kind te bewijzen.
Dit reisdocument wordt op aanvraag afgeleverd en is geldig binnen Europa, in de landen waar geen internationaal paspoort verplicht is. (zie http:/ibz.rrn.fgov.be/)

Maar de kids-ID is heel wat meer dan een identiteitsbewijs. Dankzij de chip en de pincode kunnen kinderen met de kids-ID niet alleen veilig op het internet chatten; de kaart kan ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.

Omdat de Kids-ID is afgeleid van de eID (voor +12-jarigen) is het bovendien een ideale leerschool om de mogelijkheden van de eID beter en met meer vertrouwen te benutten. De kaart biedt kinderen bovendien een extra bescherming in noodgevallen: een uniek telefoonnummer waarmee men iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal vijf telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijkheid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecontacteerd worden.  

Voorwaarden
Een Kids-ID kost 6,60 euro en de afleveringstermijn bedraagt 3 à 4 weken.
De Kids-ID is geldig tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het elektronisch document bedraagt maximum 3 jaar.
De aanvraag gebeurt door één van de ouders. Het kind moet altijd aanwezig zijn bij de aanvraag.
Het kartonnen identiteitsbewijs waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is, blijft geldig tot de datum die vermeld staat op de kaart.
Je kan voor de Kids-ID terecht in het plaatselijk stads- of gemeentehuis.

Het is geen overbodige luxe om niet te lang te wachten om deze kaart aan te vragen om een dure spoedprocedure te voorkomen. De kostprijs voor het verkrijgen van een Kids-ID in spoedprocedure bedraagt € 89,90 en voor een zeer dringende spoedprocedure € 121,40 (exclusief gemeentetaks), terwijl de basisprijs € 6,60 (exclusief gemeentetaks) bedraagt.

Elke dag valt vakantie in het water door vergeten Kids-ID

Downloads

Kids ID NL info.pdf [1.2 MB]