Home > In de kijker > Portugal keurmerk 'Clean & Safe'

Portugal keurmerk 'Clean & Safe'

Portugal ontwikkelde het "Clean & Safe" keurmerk voor toeristische spelers.

De toeristische sector in Portugal heeft zich goed voorbereid op het hervatten van toeristische activiteiten. Ondernemingen in de toeristische sector, in toeristisch entertainment en reisbureaus kunnen vanaf heden het keurmerk “Clean & Safe” aanvragen. Het keurmerk, dat 1 jaar geldig blijft, onderscheidt ondernemingen die voldoen aan de vereisten van hygiëne tegen de verspreiding van COVID-19 en andere infecties.

Nadat de ondernemingen een Verklaring van Commitment hebben afgegeven, mogen zij het keurmerk “Clean & Safe” op fysieke locaties én op de diverse digitale platformen gebruiken.
Via willekeurige steekproeven door de bevoegde autoriteiten wordt er controle gehouden. Met deze maatregel wil de Autoridade Turística Nacional niet alleen informatie verstrekken over de minimale vereisten qua hygiëne en schoonmaak van de bedrijven, maar ook Portugal promoten als veilige bestemming qua preventie van verspreiding van het virus, middels een gecoördineerde aanpak door de sector als geheel.